Route

 

 

Still to go:

Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, China, Vietnam, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, Malaysia, Singapore or something along those lines.